Dek-D Writer Database Wiki
Advertisement


DWriter-SYMBOL 01.png
ฐานข้อมูลนิยายนักเขียนเว็บเด็กดี
สำหรับวิเกียนี้คือฐานข้อมูลสร้างโดยสมาชิกบอร์ดนักเขียนแห่งเว็บเด็กดีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อสมาชิกนักเขียนสามารถแบ่งปันรวมถึงหยิบยืมข้อมูลในเว็บวิเกียนี้ไปใช้ในนวนิยายของตนได้อย่างอิสระ
เกี่ยวกับ · เริ่มต้น · นโยบาย · ช่วยเหลือ · แม่แบบที่ใช้ในเว็บ · สีที่ใช้ในเว็บ · ทดสอบ
เงื่อนไข
การนำไปใช้
การนำไปใช้
  • การใช้ฐานข้อมูลทั่วไป - สามารถนำไปใช้และปรับปรุงตกแต่งข้อมูลเพื่อให้เข้ากับนวนิยายตนได้เสมอ
  • การใช้เวิร์ลไลน์ร่วมกับผู้อื่น - กรณีที่เป็นจักรวาลสากลสามารถใช้ได้ทันที แต่ควรจะตรวจสอบความสอดคล้องเสมอ ทั้งควรที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลสากลด้วย หากไม่ต้องการแก้ไขให้ทำเป็นมิติอื่นจักรวาลอื่นที่มีการกล่าวอ้างถึงจักรวาลสากลได้ ส่วนกรณีที่เป็นจักรวาลของผู้อื่น จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของจักรวาลนั้นเสียก่อน
  • การอ้างถึงความเป็นเจ้าของในข้อมูล - ไม่จำเป็นต้องระบุที่มาของข้อมูล ขอแค่ไม่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลเอง
การปรับแต่งข้อมูล
การปรับแต่งข้อมูล
  • ฐานข้อมูลที่ตกหล่น - สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ตกหล่นไปได้ แต่หากจะปรับแต่งให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจน ให้เพิ่มในหัวข้อใหม่
  • ฐานข้อมูลที่ขัดแย้ง - ให้ทำการปรึกษากับผู้มีส่วนร่วมอื่นก่อนที่จะทำการปรับแต่ง
  • สำหรับการปรับแต่งข้อมูลขอความกรุณาให้ปรับแต่งข้อมูลด้วยคอนเซปต์และสเกลเดียวกับฐานข้อมูลอื่น
การเพิ่มข้อมูลใหม่
การเพิ่มข้อมูลใหม่
  • ฐานข้อมูลทั่วไป - เช่น เผ่าพันธุ์ อาชีพ อาร์ติแฟค ความสามารถ สามารถสร้างหน้าใหม่ในประเภทนั้นได้โดยตรง แต่ต้องคำนึงถึงคอนเซ็ปต์และสเกลว่า เข้ากับฐานข้อมูลอื่นด้วยหรือไม่ และไม่แนะนำให้นำข้อมูลจากวรรณกรรมอื่นมาใส่ ยกเว้นจะเป็นต้นฉบับ เพราะวรรณกรรมอื่นมักผ่านการดัดแปลงฐานข้อมูลมาแล้ว เช่นไฟนอลแฟนตาซีเป็นต้น
  • ฐานข้อมูลเฉพาะ - อาจเป็นเผ่าพันธุ์เฉพาะ ตัวละครพิเศษ จักรวาลใหม่ ให้สร้างหน้าจักรวาลนั้นขึ้นมาเป็นหน้าหลัก หลังจากนั้นทุกครั้งที่สร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับจักรวาลนั้นก็ให้ใช้ชื่อหน้าดังนั้น [[ชื่อจักรวาล/ชื่อหน้าที่จะสร้าง]]
  • โอนฐานข้อมูล - กรณีที่จะย้ายฐานข้อมูลที่ใช้เฉพาะตัวให้สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่น หากคอนเซ็ปต์และสเกลเข้ากับฐานข้อมูลอื่นแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อหน้าโดยตรงได้ทันที แต่ถ้ายังมีคอนเซ็ปต์และสเกลที่แตกต่างให้ทำการปรับเสียก่อน โดยสามารถย้ายของเดิมไว้ยังหัวข้อหลังแล้วสร้างหัวข้อหลักที่คอนเซ็ปต์และสเกลเข้ากับฐานข้อมูลอื่นแทน
DWriter-SYMBOL 01.png ตำนาน
DWriter-SYMBOL 01.png เผ่าพันธุ์
DWriter-SYMBOL 01.png อาชีพ
DWriter-SYMBOL 01.png ไอเท็ม
DWriter-SYMBOL 01.png ความสามารถ
ข้อมูล
จักรวาล [แก้ไข]
จักรวาลสากล DWriter-SYMBOL 01.png เรมมนิสเซินซ์ BoR-SYMBOL 01.png อีเทอร์-อัลเทอร์ DWriter-SYMBOL 01.png
จักรวาลเอเลเทอร์เมนท์ DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png
จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png
จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png
จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png จักรวาลปัจเจก DWriter-SYMBOL 01.png
Advertisement